Middelfart Sejlklub
Vil du med ud at sejle ?


 Vil du med ?

Hvis du vil prøve at være gast på en kapsejladsbåd, er du velkommen til at møde op ved dommerhuset yderst på molen.
I sæsonen sejler vi hver onsdag kl. 19.00 - og jævnligt er der mangel på gaster.

Hvis du møder op ved dommerhuset kl. 18.00 er der gode muligheder for at komme med ud. Spørg evt. dem i dommerhuset, om der mangler gaster på en båd.