Middelfart Sejlklub
Lær at sejle (skoleforløbet)

Sikkerhedspolitik - Beredskabsplan.pdf  Det videre forløb i Middelfart Sejlklub.pdf 

http://www.middelfartsejlklub.dk/Upload/Article/Picture/thss_2.jpg

Lær at sejle

Vi sejler 8 mandage i foråret og 7 mandage i efteråret. Undervisningen starter kl. 18.00 og vi er så vidt muligt er vi i havn igen kl 20. Undervisningen afsluttes med evaluering og slutter kl 20.30
 Skolebådene er 6 stk. Match Racer DS 37 samt vores nyindkøbte H-båd.

Der vil på hver af  DS 37´ere være 4-6 elver og 1 - 2 instruktører.
Skulle der enkelte aftner være afbud fra en elev, kan der blive tale om at flytte lidt rundt.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Dansk Sejlunion, undervisningsmaterialet er delt op i niveau 1 og 2. Vi bruger det dog ikke slavisk, men har lavet vores egen undervisningsplan. Undervisning foretages af uddannede og erfarne instruktører.
Det forventes at sejlerskolens elever så vidt muligt deltager i alle lektioner for at få størst muligt udbytte af undervisningen.

Skoleaftenerne afsluttes som sagt med evaluering af dagens sejlads. Herefter kan man købe en kop kaffe og brød i klubhuset. Her drøftes aftenens oplevelser og situationer. Denne del af undervisningen giver et godt socialt sammenhold.

Undervisningen omfatter: Fælles oplæg til dagens sejlads. Klargøring af båden, sejlads (manøvrering), sømandskab, knob og stik, vigeregler m.v.

For at sejlerskolens elever føler sig som en del af Middelfart Sejlklub, lægges der i sejlerskolen særligt vægt på at elever og instruktører deltager i det sociale samvær, som f.eks. ved evaluering efter skolesejladserne, standerhejsning, afriggerfest, onsdagssejladser, pinsetur, efterårstur og andre aktiviteter i Middelfart Sejlklub.